Att åka som besökare på en bilmässa kan vara roligt, men att vara med som deltagare kan vara än roligare. Det finns faktiskt möjlighet att ta med sig en eller flera bilar för att ställa ut dem. Men vad bör man tänka på om man ska ta med sig sin egen bil till en bilmässa?

Förbereda sin bil inför bilmässan

Om man vill ta med sig sin egen bil till en bilmässa kan det först och främst vara bra att ha koll på vilken typ av bilar som är aktuella för just den mässan. Om mässan handlar om bilar med bra ljud kan man behöva förbereda sin bil på ett helt annat sätt än om mässan berör entusiastbilar. Det kan vara bra att förbereda sin bil inför mässan i god tid. Så slipper man stressa. Det kan dock vara klokt att tänka på att mässan kan bli inställd och då kan man helt enkelt inte visa upp sin bil.

Risker med att ta med sig en egen bil

På en bilmässa är det många andra bilar och människor i omlopp. Det kan vara två riskfaktorer. Om man ska köra sin bil i lopp tillsammans med andra bilar finns det en viss risk för kollisioner och för andra skador på bilen. När fordonet står utställt på mässan kan det också förekomma att personer vidrör det och vill ta bilder på närmare håll. Även det kan resultera i att bilen skadas på olika sätt.

Vad krävs av bilen?

När det gäller bilmässor kan de vara inriktade mot olika saker och för att man ska få delta med en egen bil måste den motsvara vissa kriterier. En helt modern och nytillverkad bil får till exempel i regel inte vara med om bilmässan är inriktad mot vintagebilar och på en bilmässa för sportbilar måste bilen tillhöra just den kategorin.